eAnalitik

Portal eAnalitik je namenjen predstavitvi podatkov na trgu elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji.

-
Podatki so bili nazadnje osveženi: 01.07.2019
Prikazi grafov in tabel so informativne narave. Prikazujejo se na podlagi podatkov pridobljenih skozi četrtletna zbiranja ali drugače zbrane podatke. Pri izračunih penetracije so uporabljeni podatki Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer za število gospodinjstev podatek iz registrskega popisa oz. raziskovanja EU-SILC ter za število prebivalcev uradno objavljeni podatki po posameznih obdobjih. Vsa neskladja s podatki iz prikazanih grafov in tabel preteklih obdobij so posledica popravkov podatkov, ki so jih posredovali operaterji. Agencija si pridružuje pravico odločanja o vsebini svojih poročil. Uporaba in objava podatkov dovoljeni le z navedbo vira.
2016/1Q 2016/2Q 2016/3Q 2016/4Q 2017/1Q 2017/2Q 2017/3Q 2017/4Q 2018/1Q 2018/2Q 2018/3Q 2018/4Q 2019/1Q
Prebivalstvo 29,08 29,39 29,98 30,34 30,86 31,01 31,23 31,87 32,18 32,20 32,23 32,34 32,49
Št. gospodinjstev SURS (popis 2015) 73,16 73,94 75,41 76,39 77,70 78,04 78,63 80,24 81,05 81,13 81,30 81,45 81,83

Eden pomembnejših kazalcev razvitosti trga elektronskih komunikacij je penetracija širokopasovnega dostopa, ki je izračunana kot število širokopasovnih rezidenčnih in poslovnih priključkov na število prebivalcev oz. gospodinjstev v Republiki Sloveniji.

Do tretjega četrtletja 2012 je agencija računala penetracijo na podlagi širokopasovnih priključkov dostopa do interneta. Z letom 2012 je Evropska komisija od regulatorjev začela zbirati število vseh širokopasovnih priključkov in ne samo število priključkov dostopa do interneta ter na podlagi teh podatkov računa penetracijo širokopasovnega dostopa.

Novice in obvestila

Trenutno ni novic.