Skoči do osrednje vsebine

eAnalitik

Portal eAnalitik je namenjen predstavitvi podatkov na trgu elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji.

Izbirnik sklopa kazalnikov
Izbirnik kazalnika
Izbirnik vrednosti
-
Izbirnik pogleda
Podatki so bili nazadnje osveženi: 16.04.2024

Prikazi grafov in tabel so informativne narave. Prikazujejo se na podlagi podatkov pridobljenih skozi četrtletna zbiranja ali drugače zbrane podatke. Pri izračunih penetracije so uporabljeni podatki Statističnega urada Republike Slovenije, in sicer za število gospodinjstev podatek iz registrskega popisa oz. raziskovanja EU-SILC ter za število prebivalcev uradno objavljeni podatki po posameznih obdobjih. Vsa neskladja s podatki iz prikazanih grafov in tabel preteklih obdobij so posledica popravkov podatkov, ki so jih posredovali operaterji. Agencija si pridružuje pravico odločanja o vsebini svojih poročil. Uporaba in objava podatkov dovoljeni le z navedbo vira.

Podatke operaterjev, ki so v obliki agregiranih absolutnih števil in absolutnih števil posameznih operaterjev, agencija tretira kot zaupne in jih ne objavlja in ne posreduje zainteresirani javnosti, razen v primerih nekaterim inštitucijam, ki jih določa Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O; ZEKom-2) v prvem in tretjem odstavku 266. člena.

Razlog predhodno navedenega je ta, da je agencija zakonsko zavezana, da mora poskrbeti za zaupnost podatkov, ki so jih operaterji označili kot poslovno skrivnost v skladu s 3. členom Splošnega akta o zbiranju, uporabi in načinu dostopa do podatkov in informacij (Uradni list RS, št. 55/23).

Ker agencija v različnih poročilih in analizah objavlja tudi relativne deleže, bi z razkritjem agregiranih absolutnih podatkov lahko posredno prišlo do razkritja individualnih podatkov operaterjev, kateri predstavljajo poslovno skrivnost operaterjev.

Izbirnik prikaza grafa
Izbirnik prikaza grafa
Izbirnik prikaza grafa
Naslednjih podatkov ni na voljo za izbrano obdobje oziroma podatek po posameznem četrtletju / letu se ne prikazuje v primeru grafičnega prikaza trenda:
Penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa na gospodinjstva SURS (EU-SILC)
2020/1Q 2020/2Q 2020/3Q 2020/4Q 2021/1Q 2021/2Q 2021/3Q 2021/4Q 2022/1Q 2022/2Q 2022/3Q 2022/4Q 2023/1Q 2023/2Q 2023/3Q 2023/4Q
Penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa na gospodinjstva SURS (popisi od 2015) 83,10 83,58 83,99 84,84 85,44 85,75 85,64 82,61 82,88 83,04 83,19 83,34 83,36 83,55 83,49 83,69
Penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa na prebivalstvo SURS 32,70 32,86 32,98 33,13 33,41 33,56 33,52 33,68 33,82 33,90 33,92 33,95 33,85 33,92 33,85 33,89

Eden pomembnejših kazalcev razvitosti trga elektronskih komunikacij je penetracija širokopasovnega dostopa, ki je izračunana kot število širokopasovnih rezidenčnih in poslovnih priključkov na število prebivalcev oz. gospodinjstev v Republiki Sloveniji.

Do tretjega četrtletja 2012 je agencija računala penetracijo na podlagi širokopasovnih priključkov dostopa do interneta. Z letom 2012 je Evropska komisija od regulatorjev začela zbirati število vseh širokopasovnih priključkov in ne samo število priključkov dostopa do interneta ter na podlagi teh podatkov računa penetracijo širokopasovnega dostopa.

Novice in obvestila

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS je pripravila pregled pokritosti gospodinjstev s širokopasovnim dostopom v Sloveniji za leto 2021.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS je pripravila krajši pregled pokritosti gospodinjstev na območju RS s širokopasovnim dostopom v…

Na spodnji spletni povezavi je dostopno četrtletno poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za prvo četrtletje 2020.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija

T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.si

Uradne ure:
od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure 
sreda od 13. do 14. ure

Uradne ure po telefonu:
od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure

Brezplačna številka: 080 27 35
ponedeljek, sreda in petek med 9. in 11. uro

Slika številk za pomoč
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava