Skoči do osrednje vsebine

Pristojnosti za spremljanje trgov

Agencija zbira podatke o razvoju trga elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (265. člen ZEKom-2) ter Splošnega akta o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij (https://www.akos-rs.si/zakoni-in-priporocila).

Agenciji morajo razpoložljive podatke posredovati vse fizične in pravne osebe, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja oziroma izvajajo elektronske komunikacijske storitve, pripadajoče zmogljivosti ali pripadajoče storitve. Aktivni operaterji posredujejo zahtevane podatke preko elektronskih vprašalnikov na portalu za zbiranje podatkov in informacij.

Agencija uporabi podatke za različne namene, kot so denimo izvajanje analiz upoštevnih trgov, priprava poročil ter posredovanje podatkov različnim zakonsko opredeljenim nacionalnim in mednarodnim institucijam, priprava strategij itd. Podatki so podpora odločanju na področju regulacije trgov elektronskih komunikacij in so prav tako potrebni za izpolnjevanje drugih zakonskih nalog, zato morajo biti kakovostni. V interesu vseh deležnikov je, da so zbrani podatki točni in da odražajo dejansko stanje na trgu elektronskih komunikacij v Sloveniji.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija

T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.si

Uradne ure:
od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure 
sreda od 13. do 14. ure

Uradne ure po telefonu:
od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure

Brezplačna številka: 080 27 35
ponedeljek, sreda in petek med 9. in 11. uro

Slika številk za pomoč
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava