Skoči do osrednje vsebine

Navodila in pomoč

Pri prikazu kazalnikov, se lahko kaže en kazalnik v primerjavi z večimi operaterji.
Pri prikazu operaterjev, pa se lahko kaže en operater v primerjavi z večimi kazalniki.
Pri prikazu operaterjev (napredno), se lahko kaže enega ali več operaterjev v primerjavi z enim ali večimi kazalniki.

Če želimo prikazat posamezen kazalnik  v  tabeli z izbirnimi kriteriji, se moramo držati spodaj opisanega postopka. Za potrditev spremembe izbranih kriterijev in za prikaz ustreznega grafa ter tabele, moramo klikniti na gumb "FILTRIRAJ".

Prikaz kazalniki

Sklopi kazalnikov

Za prikaz ustreznega garfa in tabele, moramo v Sklopu kazalnikov najprej izbrati želen kriterij (npr. fiksna telefonija ali mobilna telefonija ali drugo).  V kolikor nismo izbrali nobenega kriterija iz Sklopa kazalnikov, sta polji Kazalniki in Vrednosti onemogočeni oziroma obarvani sivo. Opomba: Na spletni strani je  v Sklopu kazalnikov privzeto izbran sklop kazalnikov "Penetracija". V kolikor želimo Sklop kazalnikov spremeniti, lahko to naredimo na dva načina:

 1. Odstranimo modro obarvan kvadratek (potrditveno polje) desno od imena sklopa kazalnikov, tako da kliknemo na obarvan kvadratek oziroma v sivo polje.
 2. Na dnu kliknemo na gumb "PONASTAVI", kar ponastavi celoten filter.

Kazalniki

Če smo se držali zgornjega koraka in smo uspešno izbrali določen sklop kazalnikov, lahko v naslednjem koraku izbiramo posamezen kazalnik, ki spada v zgoraj izbrani sklop kazalnikov. V kolikor nismo izbrali nobenega kazalnika, je polje Vrednost onemogočeno oziroma obarvano sivo. Opomba: Na spletni strani je pod Kazalniki privzeto izbran kazalnik "Penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa". V kolikor želimo kazalnik spremeniti, lahko to naredimo na dva načina:

 1. Odstranimo modro obarvan kvadratek (potrditveno polje) desno od imena kazalnika, tako da kliknemo na obarvan kvadratek oziroma v sivo polje.
 2. Na dnu kliknemo na gumb "PONASTAVI", kar ponastavi celoten filter.

Vrednosti

Če smo se držali zgornjega koraka in smo uspešno izbrali določen kazalnik, lahko v naslednjem koraku izbiramo posamezne vrednosti, katere želimo prikazovati na grafu in tabeli v polju Vrednosti. V kolikor ne izberemo nobene specifične vrednosti, se nam na grafu izrišejo vse vrednosti izbranega kazalnika. Opomba: Na spletni strani ni izbrana privzeto nobena vrednost, zato se prikazujejo vse vrednosti, ki se nanašajo na izbrani kazalnik. V kolikor želimo vrednosti spremeniti, lahko to naredimo na dva načina:

 1. Odstranimo modro obarvan kvadratek (potrditveno polje) desno od imena posamezne vrednosti, tako da kliknemo na obarvan kvadratek oziroma v sivo polje.
 2. Na dnu pritisnemo na gumb "PONASTAVI", kar ponastavi celoten filter.

Prikaz operaterji

Operaterji

Po posameznem operaterju so v določenem sklopu kazalnikov prikazani tisti kazalniki, ki jih je med seboj mogoče primerjati (npr. različni tržni deleži operaterja). Posameznih kazalnikov, ki so iz različnih sklopov kazalnikov, med seboj ni mogoče primerjati.

Za prikaz ustreznega grafa in tabele, moramo pri prikazu OPERATERJI najprej izbrati želen kriterij (enega od operaterjev). V kolikor pri prikazu OPERATERJI nismo izbrali nobenega kriterija, sta polji Sklopi kazalnikov in Kazalniki  onemogočeni oziroma obarvani sivo. Opomba: Na spletni strani je pri prikazu OPERATERJI privzeto izbran operater - Telekom Slovenije. V kolikor želimo kriterij spremenit, lahko to naredimo na dva načina:

 1. Odstranimo modro obarvan kvadratek (potrditveno polje) desno od imena operaterja, tako da kliknemo na obarvan kvadratek oziroma v sivo polje.
 2. Na dnu kliknemo na gumb "PONASTAVI", kar ponastavi celoten filter.

Sklopi kazalnikov

Če smo se držali zgornjega koraka in smo uspešno izbrali določenega operaterja, lahko v naslednjem koraku izberemo posamezen Sklop kazalnikov. V kolikor nismo izbrali nobenega kriterija iz Sklopa kazalnikov, je polje Kazalniki onemogočeno oziroma obarvano sivo. Opomba: Na spletni strani je v Sklopu kazalnikov privzeto izbran sklop kazalnikov "Fiksni širokopasovni dostop do interneta". V kolikor želimo Sklop kazalnikov spremeniti, lahko to naredimo na dva načina:

 1. Odstranimo modro obarvan kvadratek (potrditveno polje) desno od imena sklopa kazalnikov, tako da kliknemo na obarvan kvadratek oziroma v sivo polje.
 2. Na dnu kliknemo na gumb "PONASTAVI", kar ponastavi celoten filter.

Kazalniki

Če smo se držali zgornjega koraka in smo uspešno izbrali določen sklop kazalnikov, lahko v naslednjem koraku izbiramo več kazalnikov, ki spadajo v zgoraj izbrani sklop kazalnikov. Opomba: Na spletni strani ni izbrana privzeto nobena vrednost, zato se prikazujejo vse vrednosti, ki se nanašajo na izbran sklop kazalnikov. V kolikor želimo vrednosti spremeniti, lahko to naredimo na dva načina:

 1. Odstranimo modro obarvan kvadratek (potrditveno polje) desno od imena posameznega kazalnika, tako da kliknemo na obarvan kvadratek oziroma v sivo polje.
 2. Na dnu pritisnemo na gumb "PONASTAVI", kar ponastavi celoten filter.

Prikaz operaterji (napredno)

Operaterji

Pri naprednem pogledu lahko izberete enega ali več operaterjev, katere želite med seboj primerjati.
Grafični prikaz bo nepregleden, če boste izbrali preveliko število kazalnikov (še posebej v prikazu Operaterji (napredno)).

Odstranimo modro obarvan kvadratek (potrditveno polje) desno od imena operaterja, tako da kliknemo na obarvan kvadratek oziroma v sivo polje.Za prikaz ustreznega grafa in tabele, moramo pri prikazu OPERATERJI (napredno) najprej izbrati želen kriterij (enega ali več operaterjev). V kolikor pri prikazu OPERATERJI (napredno) nismo izbrali nobenega kriterija, se v grafu in tabeli prikažejo vsi. Opomba: Na spletni strani je pri prikazu OPERATERJI (napredno) privzeto izbran operater - Telekom Slovenije. V kolikor želimo kriterij spremeniti, lahko to naredimo na dva načina:

 1. Na dnu kliknemo na gumb "PONASTAVI", kar ponastavi celoten filter.

Kazalniki

Če smo se držali zgornjega koraka in smo uspešno izbrali določene operaterje, lahko v naslednjem koraku izbiramo več kazalnikov. Opomba: Na spletni strani ni izbrana privzeto nobena vrednost, zato se prikazujejo vse vrednosti, ki se nanašajo na na sklop kazalnikov "Fiksni širokopasovni dostop do interneta". V kolikor želimo vrednosti spremeniti, lahko to naredimo na dva načina:

 1. Odstranimo modro obarvan kvadratek (potrditveno polje) desno od imena posameznega kazalnika, tako da kliknemo na obarvan kvadratek oziroma v sivo polje.
 2. Na dnu pritisnemo na gumb "PONASTAVI", kar ponastavi celoten filter.

Skupno

Obdobje

V polju Obdobje lahko določamo časovni razpon (leto ali četrtletje) od in do katerega želimo prikazovati posamezne podatke glede na zgoraj izbrane kriterije.

Če izberete letni pogled prikaza grafa, bodo v grafih, v katerih so vrednosti izražene v odstotkih, prikazane vrednosti zadnjega četrtletja posameznega leta. Kjer so vrednosti izražene v številkah, so prikazane vrednosti seštevka vseh četrtletij posameznega leta.

Če izberete letni pogled prikaza grafa vključno z letom, ki še ni zaključeno, se vrednosti za to leto ne prikažejo.

Pogled

Izbiramo lahko med četrtletnim ali letnim pogledom.

Če izberete letni pogled prikaza grafa, bodo v grafih, v katerih so vrednosti izražene v odstotkih, prikazane vrednosti zadnjega četrtletja posameznega leta. Kjer so vrednosti izražene v številkah, so prikazane vrednosti seštevka vseh četrtletij posameznega leta.

Povečava določenega odseka vrednosti na grafu

Na grafu lahko določen odsek vrednosti povečate na način, da držite levi gumb na miški in povlečete moder kvadratek na izbran obseg.

Povečavo lahko v kateremkoli momentu odstranite s pritiskom na gumb "Resetiraj povečavo".

Sortiranje vrednosti v tabeli pod grafom

V tabeli, katera se prikazuje pri nekaterih kazalnikih pod grafom, lahko sortirate vrednosti glede na posamezni stolpec. Vrednost sortirate na način tako, da pritisnete na ime stolpca. Pri stolpcu na katerem vrednosti sortirate se vam pojavi modra puščita, ki nakazuje ali vrednost sortirate naraščajoče ali padajoče.

Privzeto je izbrano sortiranje prvega stolpca - imena kazalnikov.

Dodatne opombe

Število prikazano na Y osi v obliki 600k pomeni 600 000.

V legendi posameznega grafa je omogočena selektivna izbira posameznih vrednosti s klikom na posamezno vrednost (npr. naziv operaterja ali ime tehnologije idr.).

V primeru grafov, kjer so prikazani  trendi gibanja števila priključkov ali uporabnikov ali paketov ipd., aplikacija uporabi funkcijo polinomske regresije in prikaže približke absolutnih vrednosti podatkov. 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija

T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.si

Uradne ure:
od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure 
sreda od 13. do 14. ure

Uradne ure po telefonu:
od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure

Brezplačna številka: 080 27 35
ponedeljek, sreda in petek med 9. in 11. uro

Slika številk za pomoč
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava