Navodila in pomoč

Če želimo prikazat posamezen kazalnik  v  tabeli z izbirnimi kriteriji, se moramo držati spodaj opisanega postopka. Za potrditev spremembe izbranih kriterijev in za prikaz ustreznega grafa ter tabele, moramo klikniti na gumb "FILTRIRAJ".

Sklopi kazalnikov

Za prikaz ustreznega garfa in tabele, moramo v Sklopu kazalnikov najprej izbrati želen kriterij (npr. fiksna telefonija ali mobilna telefonija ali drugo).  V kolikor nismo izbrali nobenega kriterija iz Sklopa kazalnikov, sta polji Kazalniki in Vrednosti onemogočeni oziroma obarvani sivo. Opomba: Na spletni strani je  v Sklopu kazalnikov privzeto izbran kazalnik "penetracija". V kolikor želimo Sklop kazalnikov spremeniti, lahko to naredimo na dva načina:

  1. Odstranimo modro obarvan kvadratek (checkbox polje) desno od imena sklopa kazalnikov, tako da kliknemo na obarvan kvadratek oziroma v sivo polje.
  2. Na dnu kliknemo na gumb "PONASTAVI", kar ponastavi celoten filter.

Kazalniki

Če smo se držali zgornjega koraka in smo uspešno izbrali določen sklop kazalnikov, lahko v naslednjem koraku izbiramo posamezen kazalnik, ki spada v zgoraj izbrani sklop kazalnikov. V kolikor nismo izbrali nobenega kazalnika, je polje Vrednost onemogočeno oziroma obarvano sivo. Opomba: Na spletni strani je pod Kazalniki privzeto izbran kazalnik "Penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa". V kolikor želimo kazalnik spremeniti, lahko to naredimo na dva načina:

  1. Odstranimo modro obarvan kvadratek (checkbox polje) desno od imena kazalnika, tako da kliknemo na obarvan kvadratek oziroma v sivo polje.
  2. Na dnu kliknemo na gumb "PONASTAVI", kar ponastavi celoten filter.

Vrednosti

Če smo se držali zgornjega koraka in smo uspešno izbrali določen kazalnik, lahko v naslednjem koraku izbiramo posamezne vrednosti, katere želimo prikazovati na grafu in tabeli v polju Vrednosti. V kolikor ne izberemo nobene specifične vrednosti, se nam na grafu izrišejo vse vrednosti izbranega kazalnika. Opomba: Na spletni strani ni izbrana privzeto nobena vrednost, zato se prikazujejo vse vrednosti, ki se nanašajo na izbrani kazalnik. V kolikor želimo vrednosti spremeniti, lahko to naredimo na dva načina:

  1. Odstranimo modro obarvan kvadratek (checkbox polje) desno od imena posamezne vrednosti, tako da kliknemo na obarvan kvadratek oziroma v sivo polje.
  2. Na dnu pritisnemo na gumb "PONASTAVI", kar ponastavi celoten filter.

Obdobje

V polju Obdobje lahko določamo časovni razpon (leto ali četrtletje) od in do katerega želimo prikazovati posamezne podatke glede na zgoraj izbrane kriterije. Opomba: V kolikor imamo izbran letni pogled, je četrtletje možno izbrati le pri začetnem obdobju (OD), četrtletje pri končnem odboju (DO) se avtomatsko nastavi na obseg enega leta.

Če izberete letni pogled prikaza grafa, bodo v grafih, v katerih so vrednosti izražene v odstotkih, prikazane vrednosti zadnjega četrtletja posameznega leta. Kjer so vrednosti izražene v številkah, so prikazane vrednosti seštevka vseh četrtletij posameznega leta.

Pogled

Izbiramo lahko med četrtletnim ali letnim pogledom.

Če izberete letni pogled prikaza grafa, bodo v grafih, v katerih so vrednosti izražene v odstotkih, prikazane vrednosti zadnjega četrtletja posameznega leta. Kjer so vrednosti izražene v številkah, so prikazane vrednosti seštevka vseh četrtletij posameznega leta.

Dodatne opombe

Število prikazano na Y osi v obliki 600k pomeni 600 000.

V legendi posameznega grafa je omogočena selektivna izbira posameznih vrednosti s klikom na posamezno vrednost (npr. naziv operaterja ali ime tehnologije idr.).