Skoči do osrednje vsebine

Pojasnila o prikazanih podatkih

Prikaze grafov in tabel je agencija pripravila na podlagi četrtletnega poročanja aktivnih operaterjev preko spletnega portala za zbiranje podatkov.

 • Pomembnejše spremembe (prevzemi, pripojitve, prenehanje delovanja operaterjev) na trgu elektronskih komunikacij:
  • Q2 2008 do Q3 2008: Telekom Slovenije -> Upoštevani tudi podatki preprodaje storitev družbi Mobitel d. d.
  • Q2 2010: UPC Ljubljanski kabel -> UPC Ljubljanski kabel d.d. se je v začetku leta 2010 priključil družbi Telemach d.o.o. in tako prenehal obstajati.
  • Q4 2013: Kabel TV -> Družbo KABEL TV d.o.o. je v četrtem četrtletju 2013 prevzela družba Telemach d.o.o.
  • Q2 2014: Elektro Turnšek -> V drugem četrtletju 2014 je družba Telemach d.o.o. dokončno prevzela družbo Elektro Turnšek d.o.o.
  • Q3 2015: Telemach Mobil -> Družba Telemach d.o.o. je kapitalsko prevzela družbo Tušmobil d.o.o. Tušmobil d.o.o. je ostal še vedno samostojen operater v lastništvu družbe Telemach d.o.o., vendar se je z dnem 14. 9. 2015 preimenoval v Telemach Mobil d.o.o.
  • Q1 2016: Telemach Mobil -> Postopek združevanja družb Telemach d.o.o. in Telemach Mobil d.o.o. se je zaključil dne 3. 2. 2016.
  • Q2 2016: Amis -> Postopek pripojitve družbe Amis d.o.o. k družbi Si.mobil d.d. (od Q1 2017 dalje A1 Slovenija d.d.) se je zaključil dne 1. 4. 2016.
  • Q2 2016: Debitel -> Postopek pripojitve družbe Debitel d.d. k družbi Telekom Slovenije d.d. se je zaključil dne 1. 6. 2016.
  • Q1 2017: Total TV -> Pripojitev družbe Total TV d.o.o. k družbi Telemach d.o.o. dne 17. 1. 2017.
  • Q3 2017: TM Rotovž se preimenuje v Telemach UG d.o.o. v 22. 9. 2017.
  • Q2 2018: Teleing -> Postopek pripojitve družbe Teleing d.o.o. k družbi Telemach d.o.o. se je zaključil dne 23. 4. 2018.
  • Q3 2018: Telemach UG -> Postopek prevzema uporabnikov družbe Telemach UG d.o.o. s s trani Telemach d.o.o. se je zaključil dne 1. 7. 2018.
  • Q1 2020: Telemach Tabor -> Postopek pripojitve in prevzema uporabnikov družbe Telemach Tabor d.d. k družbi Telemach d.o.o. se je zaključil dne 6. 3. 2020.
  • Q2 2020: Telemach Pobrežje -> Postopek pripojitve in prevzema uporabnikov družbe Telemach Pobrežje d.d. k družbi Telemach d.o.o. se je zaključil dne 4. 5. 2020.
  • Q2 2020: EVJ Elektroprom -> Postopek pripojitve in prevzema uporabnikov družbe EVJ Elektroprom d.o.o. k družbi Telemach d.o.o. se je zaključil dne 28. 5. 2020.
  • Q3 2020: Elcatel -> Postopek pripojitve in prevzema uporabnikov družbe Elcatel d.o.o. k družbi Telemach d.o.o. se je zaključil dne 23. 9. 2020.
  • Q3 2020: T-Systems -> Podjetje T-Systems d.o.o. se je dne 17. 9. 2020 preimenovalo v Deutsche Telekom Global Business Solutions d.o.o.
 • Agencija je do tretjega četrtletja 2011 pri izračunih penetracije uporabljala število gospodinjstev iz popisa gospodinjstev Statističnega urada RS iz leta 2002. Zaradi navedenega je agencija na grafu vzporedno prikazala trend penetracije tudi glede na število gospodinjstev iz raziskovanja EU-SILC, ki uporablja novo metodologijo štetja gospodinjstev.
  Razlog padca penetracije v prvem četrtletju 2013 je bilo ponovno povečanje števila gospodinjstev iz raziskovanja EU-SILC, ki ga izvaja Statistični urad Republike Slovenije.
  Statistični urad Republike Slovenije je izvedel registrski popis v mesecu septembru za leto 2015, zato so v grafih, ki prikazujejo penetracijo, prikazane vrednosti penetracije glede na gospodinjstva iz tega popisa. Od prvega četrtletja 2016 naprej je agencija začela prikazovati vrednosti penetracije glede na gospodinjstva iz tega popisa oz. bo v prihodnje prikazovala vrednosti penetracije glede na gospodinjstva iz vsakokratnega novega popisa gospodinjstev. 
  Pri prikazu Kazalniki, in sicer kazalniku Penetracija – vse storitve se penetracije na gospodinjstva za obdobja do Q2 2015 ne prikazujejo zaradi različnih metodologij štetja gospodinjstev.
 • V grafih in tabelah v zvezi s sklopom televizije so zajeti izključno podatki, ki so jih poročali operaterji in posledično niso zajeti deleži brezplačne satelitske televizije v povezavi s prostodostopnimi TV programi in platforma prizemne televizije.
   
 • Od Q3 2016 naprej so operaterji začeli z bolj razčlenjenim načinom poročanja paketov storitev, povezanih storitev in samostojnih storitev.
   
 • Alternativni operaterji A1 Slovenija, d.d., T-2 d.o.o. in Telemach d.o.o. so glede na tržne deleže števila fiksnih širokopasovnih priključkov dostopa do interneta med prvimi štirimi operaterji. Vsi trije operaterji imajo možnost ponujanja svojih storitev zaradi veljavne regulatorne odločbe Agencije na upoštevnem trgu 3a ''Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji'' in 3b ''Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg'' preko omrežja družbe Telekom Slovenije d.d., saj družba A1 Slovenija, d.d. nima svojega omrežja in je odvisna od dostopa do omrežja družbe Telekom Slovenije d.d., medtem ko pa imata družbi T-2 d.o.o. in Telemach d.o.o. tudi svoji omrežji, ki ju v velikem delu kombinirata z omrežjem družbe Telekom Slovenije d.d.
   
 • Na podlagi regulatornih odločb Agencije je operaterjem omogočen širokopasovni dostop tudi do optičnega omrežja družbe Telekom Slovenije d.d. po posameznih priključkih. Tako je operaterjem, ki nimajo svojega lastnega omrežja ali pa ga imajo le deloma zgrajenega, omogočeno nudenje širokopasovnih storitev preko optičnega omrežja končnim uporabnikom na celotnem ozemlju države in konkuriranje na maloprodajnem trgu. Konkurenčne razmere na maloprodajnem trgu imajo pozitivne učinke za končne uporabnike, saj imajo večjo možnost izbire tako glede vrste, kvalitete kot tudi cene storitev.
   
 • Tudi alternativnim operaterjem, ki ponujajo IP televizijo, je na podlagi veljavnih regulatornih odločb na upoštevnem trgu 4 ''Dostop do (fizične) omrežne infrastrukture (vključno s sodostopom ali razvezanim dostopom) na fiksni lokaciji (medoperaterski trg)'' in 5 ''Širokopasovni dostop (medoperaterski trg)'' izdanih s strani Agencije dana možnost ponudbe poleg širokopasovnega dostopa do interneta tudi drugih širokopasovnih storitev končnim uporabnikom v Sloveniji ter tako tudi konkuriranje na maloprodajnem trgu. Za ponujanje storitve IP televizije je za operaterje pomembna naložitev tako imenovane obveznosti »multicast«, v okviru katere jim je družba Telekom Slovenije d.d. dolžna zagotoviti tako obliko dostopa z bitnim tokom, ki jim omogoča ponujanje vseh storitev v enaki kakovosti, ki jih je prek te oblike dostopa možno zagotoviti rezidenčnim in/ali poslovnim uporabnikom in jih na maloprodajnem trgu zagotavlja tudi sama oz. jih zagotavljajo njena hčerinska ali partnerska podjetja. Na takšen način imajo končni uporabniki možnost izbire med različnimi operaterji, kar posredno vpliva na boljšo kakovost in izbiro različnih vrst storitev in njihovo ceno na maloprodajnem trgu. Z regulatornima odločbama je Agencija družbi Telekom Slovenije d.d. naložila obveznost omogočanja dostopa do njenega optičnega omrežja za alternativne operaterje in s tem tudi ponujanje širokopasovnih storitev (vključno z IP televizijo) preko optike na maloprodajnem trgu.
   
 • Agencija medoperaterski širokopasovni dostop regulira v okviru upoštevnega trga 4 ''Dostop do (fizične) omrežne infrastrukture (vključno s sodostopom ali razvezanim dostopom) na fiksni lokaciji (medoperaterski trg)'' in trga 5 ''Širokopasovni dostop (medoperaterski trg)''. Z regulacijo teh dveh trgov se alternativnim operaterjem omogoča, da ponujajo svoje širokopasovne storitve na maloprodajnem trgu svojim končnim uporabnikom in s tem tudi konkurirajo na maloprodajnem trgu. Konkurenčne razmere na trgu imajo pozitivne učinke za končne uporabnike, saj imajo možnost izbire med ponudniki, kakovostjo in ceno storitev. Po drugi strani pa operaterje te razmere na trgu silijo, da iščejo možnosti za diferenciranje njihovih storitev od storitev konkurenčnih operaterjev, kar posledično pomeni razvoj novih in kakovostnejših storitev.
   
 • Alternativnim operaterjem je bil omogočen širokopasovni dostop do bakrenega in optičnega omrežja družbe Telekom Slovenije d.d. ter nudenje širokopasovnih storitev končnim uporabnikom na celotnem ozemlju države, na podlagi regulatornih odločb za upoštevna trga 3a ''Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji'' in 3b ''Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg''. Z navedenima odločbama je Agencija družbi Telekom Slovenije d.d. naložila obveznost dopustitve operaterskega dostopa do določenih omrežnih zmogljivosti in njihove uporabe za alternativne operaterje, ki nimajo svojega lastnega omrežja ali pa ga imajo le deloma zgrajeno.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija

T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.si

Uradne ure:
od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure 
sreda od 13. do 14. ure

Uradne ure po telefonu:
od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure

Brezplačna številka: 080 27 35
ponedeljek, sreda in petek med 9. in 11. uro

Slika številk za pomoč
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava