Posodobitev podatkov za drugo četrtletje 2019

Dne 23. 10. 2019 je agencija posodobila podatke za drugo četrtletje 2019, in sicer v sklopih kazalnikov:

  • Penetracija - kazalnika Penetracija fiksnega širokopasovnega dostopa in Penetracija priključkov na pakete storitev ter
  • Mobilna telefonija - kazalniki Tržni deleži SMS sporočil po operaterjih, Tržni deleži MMS sporočil po operaterjih in Tržni deleži predplačnikov po operaterjih.